دانلود رایگان جزوه زیست شناسی ۱۰۰ درصد دوازدهم به صورت فصل به فصل

3 ماه پیش
دانلود رایگان جزوه زیست شناسی 100 درصد دوازدهم به صورت فصل به فصل

دانلود رایگان جزوه زیست شناسی ۱۰۰ درصد دوازدهم به صورت فصل به فصل

یک جزوه کنکوری بسیار عالی از زیست شناسی دوازدهم اثر دکتر سروش صفا

جزوه فصل اول زیست دوازدهم (ملکول های اطلاعاتی)

این جزوه شامل مباحث: گریفیت، استرپتوکوکوس نومونیا، آزمایشهای ایوری و همکارانش، نوکلوئید اسیدها، نوکلئوتید، کشف ساختار مولکولی دنا، تحقیقات چارگف، مدل

واتسون و کریک، همانند سازی دنا، ساختار آمینو اسید و… میباشد.

دی‌ان‌ای سرنام عبارت دئوکسی‌ریبونوکلئیک‌اسید (به انگلیسی: Deoxyribonucleic acid) نوعی اسید نوکلئیک است که دارای دستورالعمل‌های ژنتیکی است

که برای کارکرد و توسعهٔ بیولوژیکی موجودات زنده و ویروس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نقش اصلی مولکول دی ان ای ذخیره‌سازی طولانی مدت اطلاعات ژنتیکی و دستوریست.

آزمایش‌هایی نظیر آزمایش گریفیت و آزمایش ایوری آزمایش‌هایی انقلابی و سرآغازی در شناسایی و مطالعهٔ دی ان ای به عنوان ژنوم بودند. تا سال ۱۹۴۴ و انتشار نتایج

آزمایش ایوری، این‌که کدام‌یک از ترکیب آلی درون سلول، مادهٔ وراثتی است، مشخص نبود.

دی ان ای مولکولی است که دستورهای ژنتیکی مورد استفاده در توسعه و عملکرد تمام موجودات زندهٔ شناخته شده و بسیاری از ویروس‌ها را کدگذاری می‌کند.

دی ان ای اسید نوکلئیکی است که شامل پروتئین و کربوهیدرات‌هاست.

جزوه فصل دوم دوازدهم (جریان اطلاعات دریاخته)

در مورد جریان اطلاعات در یاخته است در این جزوه ابتدا به رو نویسی از مولکول دنا (DNA) پرداخته

و در گفتار دوم بسوی پروتئین را از زیست دوازدهم بررسی کرده است . در ادامه با توضیح کامل تنظیم بیان ژن منبعی کامل برای فصل دوم زیست دوازدهم می باشد .

جزوه فصل سوم  دوازدهم (انتقال اطلاعات در نسل ها)

در این فصل  به توضیح موارد  زیر پرداخته ایم

کروموزوم همتا: سلولهای پیکری (غیرجنسی) یک جاندار دیپلوئید (دولاد) از هر کروموزوم دو نسخه دارند که به این دو نسخه،

کروموزوم های همتا میگویند. یکی از این کروموزوم ها از پدر و دیگری از مادر به ارث رسیده است و میتوانند دستورالعملهای یکسان و یا متفاوتی داشته باشند.

نکته: کروموزوم های همتا از نظر اندازه، شکل و محل سانترومر مشابه بوده و دارای محتوای ژنتیکی مشابه هستند. که این محتوای ژنتیکی میتواند یکسان یا متفاوت باشد.

جزوه فصل چهارم دوازدهم (تغییر در اطلاعات وراثتی)

تغییر پذیری ماده وراثتی پیامد های مختلفی دارد . ممکن است مفید مضر یا خنثی باشد .

تغییر در ماده وراثتی چگونه رخ میدهد و چه چیزی پیامد آن را تعیین میکند؟

در ادامه با دانلود جزوه تغییر در اطلاعات وراثتی مباحث جهش و انواع جهش و…پیامد های ان را برای شما شرح خواهیم داد.

جزوه فصل پنجم دوازدهم (از ماده به انرژی)

یک جزوه بسیار عالی از زیست شناسی دوازدهم فصل پنجم مبحث از ماده به انرژی اثر دکتر سروش صفا

نکته پیشگفتار: انرژی مورد نیاز تمام جانوران، به شیوه یکسانی از غذایی که میخورند تامین میشود.

  1. در این واکنش یک مولکول گلوکز به همراه اکسیژن میسوزد و تبدیل به مولکولهای کوچکتری مثل کربن دیاکسید و آب میشود.
  2. تمام اتم های کربن گلوکز به شکل مولکولهای کربندیاکسید در پایان واکنش ظاهر میشوند.
  3. تمام اتم های اکسیژن و هیدروژن گلوکز و اتمهای اکسیژن مصرف شده در این واکنش در مولکولهای آب و کربن دی اکسید ظاهر میشوند.
  4. هیچ جانداری نمی تواند بدون انرژی زنده بماند ، رشد و فعالیت کند

جزوه فصل ششم دوازدهم (از انرژی به ماده)

در این فضل به شرح و بسط مباحث فتوسنتز و اجزای برگ گیاهان دولپه ای و موارد این چنینی پرداخته ایم

فتوسنتز : تبدیل اترژی نور به انرژی شیمیایی

نکات :

  1. فتوسنتز درون سبزدیسه (کلروپلاست) انجام می شود
  2. می توان میزان فتوسنتز را با تعیین میزان کربن دی اکسید مصرف شده و یا اکسیژن تولید شده اندازه گرفت.
  3. برگ اثر گیاهان بدلیل دارا بودن مقدار زیادی سبزدیسه ، مناسب ترین ساختار برای انجام فتوسنتز می باشد.

جزوه فصل هفتم دوازدهم (فناوری های نوین زیستی)

این جزوه ۱۶ صفحه ای شامل مبحث زیر است :

  1. زیست فناوری و مهندسی ژنتیک
  2. فناوری مهندسی پروتئین و بافت
  3. کاربرد های زیست فناوری

که راه حلی بسیار کاربردی و مناسب برای جمع بندی فصل هفت زیست شناسی دوازدهم است .

ما در این جزوه سعی کردیم تمامی نکات کنکوری زیست شناسی را به زبانی ساده قابل فهم و کاربردی در اختیار شما کنکوری های عزیز قراردهیم

جزوه فصل هشتم دوازدهم (رفتار های جانوران)

امروز جزوه نکات کنکوری زیست جانوری که مربوط به تمام نکات کنکوری جانوران ذکر شده در کتاب های زیست می باشد و توسط استاد سروش صفا تالیف شده است که

جهت دانلود داوطلبین کنکور سراسری تجربی قرار می دهیم

زیست جانوری شامل درسنامه ای کامل از مطالب مربوط به جانوران اشاره شده در کتاب درسی دبیرستان می باشد

و از بخش های مهمی است که هر ساله مورد سوال واقع می شود .

در جزوه فصل گوارش زیست دوم شکل های مربوطه بطور کامل توضیح داده شده است

برای دانلود جزوات تمامی فصل ها به صورت جداگانه , لینک های دانلود را در پایین قرار داده ایم :

 

 

Rate this post
0
برچسب ها :
نویسنده مطلب کنکور مگ
کنکور مگ ؛ اولین مجله اینترنتی کنکور در زمینه جزوه کنکور و درسی ، گام به گام و حل المسائل ، آزمون های آزمایشی ، دانلود سوالات کنکور ، مشاوره کنکور و انتخاب رشته و جمع بندی کنکور می باشد .

بدون دیدگاه