دانلود رایگان جزوه جمع بندی تركيب های آلی شیمی یازدهم

2 ماه پیش
دانلود رایگان جزوه جمع بندی تركيب های آلی شیمی یازدهم کاری از مسعود جعفری شامل بررسی ساختار ترکیبات آلی ، نام و فرمول شیمیایی و توضیحات ترکیب های آلی شیمی یازدهم

تركيب های آلی شیمی یازدهم

کنکور مگ ؛ با توجه نزدیک شدن دوران جمع بندی در این مقاله قصد داریم جزوه جمع بندی ترکیب های آلی شیمی یازدهم را در اختیار دانش آموزان و کنکوری ها قرار دهیم.

جزوه جمع بندی تركيب های آلی شیمی یازدهم کاری از استاد مسعود جعفری مؤلف کتاب های موج آزمون انتشارات نشر الگو می باشد که به رایگان در اختیار شما قرار گرفته است.

جزوه تركيب های آلی شیمی یازدهم شامل ساختار و توضیحات مربوط به هر یک از ترکیب ها می باشد که منبعی مناسب برای پاسخ گویی به سوالات کنکور این مبحث می باشد.

به جزوه مربوط به ترکیب های آلی شیمی دوازدهم در سایت کنکور مگ بارگزاری می شود .

 

تركيب های آلی شیمی یازدهم که در این جزوه بررسی شده است :

 1. گلوکز – 𝐶۶𝐻۱۲𝑂۶
 2. متان – 𝐶𝐻۴
 3. اتان – 𝐶۲𝐻۶
 4. اتن – 𝐶۲𝐻۴
 5. اتین – 𝐶۲𝐻۲
 6. گریس – 𝐶۱۲𝐻۳۸
 7. وازلین – 𝐶۲۵𝐻۵۲
 8. بوتان – 𝐶۴𝐻۱۰
 9. اتانول – 𝐶۲𝐻۶𝑂
 10. پروپین – 𝐶۳𝐻۴
 11. سیکلو هگزان – 𝐶۶𝐻۱۲
 12. بنزن – 𝐶۶𝐻۶
 13. نفتالن – 𝐶۱۰𝐻۸
 14. بنزآلدهید – 𝐶۷𝐻۶𝑂
 15. هپتانون – 𝐶۷𝐻۱۴𝑂
 16. و سایر تركيب های آلی شیمی یازدهم ….

 

 

Rate this post
0
برچسب ها :
نویسنده مطلب کنکور مگ
کنکور مگ ؛ اولین مجله اینترنتی کنکور در زمینه جزوه کنکور و درسی ، گام به گام و حل المسائل ، آزمون های آزمایشی ، دانلود سوالات کنکور ، مشاوره کنکور و انتخاب رشته و جمع بندی کنکور می باشد .

بدون دیدگاه