تراز و آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور ۹۷ – براساس منطقه و دانشگاه

2 روز پیش

تراز و آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور ۹۷

 

کنکور مگ ؛ تراز و آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور ۹۷ : هواره آخرین رتبه قبولی پرستاری و حداقل درصد قبولی رشته پرستاری برای داوطلبان تجربی اهمیت ویژه ای داشته است. رشته پرستاری هم مانند دیگر رشته های پزشکی یکی از پر طرفدار ترین متقاضیان را در کنکور سراسری تجربی دارد.

توجه : شما می توانید با مراجعه به صفحه ویژه انتخاب رشته کنکور ۹۸ از تراز و اخرین رتبه قبولی سایر رشته های تجربی مطلع شوید.

در اینجا ما برای شما اخرین رتبه قبولی رشته پرستاری کنکور ۹۷ روزانه را به تفکیک شهر و منطقه کنکور تقسیم بندی کرده ایم شما می توانید با مراجعه به صفحه “آخرین رتبه قبولی رشته های مختلف در کنکور ۹۷” آخرین رتبه قبولی در رشته مدنظر خود را سوال کنید.

 

توجه : رتبه های اعلام شده آخرین رتبه های در دسترس می باشد. شما می توانید حدود رتبه برای قبولی در رشته داندان پزشکی در شهر مد نظر خود را به دست بیاورید.

 

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور – تهران – دانشگاه شهید بهشتی >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۱۸۸۱۸ – رتبه منطقه : ۵۰۸۸
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری :۲۱۱۱۶ – رتبه منطقه : ۶۳۹۱
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری :۲۰۵۲۶ – رتبه منطقه : ۴۹۹۹

 

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور – تهران – دانشگاه علوم پزشکی >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۱۷۵۰۸ – رتبه منطقه : ۱۷۲۱۴
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۱۳۳۸۱ – رتبه منطقه : ۶۳۹۱
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۱۷۲۱۴ – رتبه منطقه : ۴۰۸۲

 

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور – مشهد – دانشگاه علوم پزشکی مشهد >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۱۳۳۵۲ – رتبه منطقه : ۳۹۶۵
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۱۴۰۸۴ – رتبه منطقه : ۶۶۹۹
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۱۶۰۸۰ – رتبه منطقه : ۳۷۸۳

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور – اصفهان – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۲۰۰۲۹ – رتبه منطقه ۵۷۹۰
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۲۲۳۱۷ – رتبه منطقه : ۱۰۴۲۴
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۲۳۳۴۵ – رتبه منطقه : ۵۷۸۲

 

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور ۹۷ – تبریز – دانشگاه علوم پزشکی تبریز >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۱۳۴۶ – رتبه منطقه : ۴۵۹
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۱۳۹۹ – رتبه منطقه : ۶۸۳
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۱۹۷۵- رتبه منطقه : ۳۴۰

 

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور – قم – دانشگاه علوم پزشکی قم >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۲۸۸۴۹ – رتبه منطقه : ۸۰۹۶
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۲۹۰۵۷ – رتبه منطقه : ۱۳۴۲۰
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۳۵۰۵۵ – رتبه منطقه : ۹۲۷۸

 

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور – تبریز – دانشگاه علوم پزشکی تبریز >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۱۷۷۴۴ – رتبه منطقه :۵۱۶۳
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۱۵۴۵۸ – رتبه منطقه : ۷۳۱۹
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۱۸۱۰۸ – رتبه منطقه : ۴۳۲۷

 

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور – گیلان – دانشگاه علوم پزشکی گیلان-رشت >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۳۸۵۸۹ – رتبه منطقه : ۱۰۵۹۱
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۳۶۱۳۴ – رتبه منطقه : ۱۶۵۷۲
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۳۳۰۵۰ – رتبه منطقه : ۸۶۵۳

 

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور – شیراز – دانشگاه علوم پزشکی شیراز >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۱۵۶۶۴ – رتبه منطقه : ۴۵۸۰
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۱۷۵۲۸ – رتبه منطقه : ۸۲۶۰
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۱۸۳۳۰ – رتبه منطقه : ۴۳۸۹

 

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور ۹۷ – یزد – دانشگاه علوم پزشکی یزد >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۱۶۷۷۳ – رتبه منطقه : ۴۸۹۰
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۲۰۳۳۵ – رتبه منطقه : ۹۵۳۸
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۳۳۴۱۹ – رتبه منطقه : ۸۷۷۸

 

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور – مازندران – دانشگاه علوم پزشکی مازندران-ساری >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۱۹۹۰۵ – رتبه منطقه : ۵۷۵۳
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۲۳۸۳۲ – رتبه منطقه : ۱۱۰۸۱
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۲۱۷۷۵ – رتبه منطقه : ۵۳۲۸

 

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور – بیرجند – دانشگاه علوم پزشکی بیرجند >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۲۵۳۸۶ – رتبه منطقه : ۷۲۲۲
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۲۴۹۹۵ – رتبه منطقه : ۱۱۶۰۸
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری ۲۹۹۴۲ – رتبه منطقه : ۷۷۴۳

 

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور – ارومیه – دانشگاه علوم پزشکی ارومیه >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۱۸۶۳۹ – رتبه منطقه : ۵۴۱۶
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری :۱۸۵۹۲ – رتبه منطقه :۸۷۳۶
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری :۲۱۲۷۰ – رتبه منطقه : ۵۱۹۶

 

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور ۹۷ – کرمان – دانشگاه علوم پزشکی کرمان >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۲۰۷۱۴ – رتبه منطقه : ۵۹۵۸
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۲۴۰۶۷ – رتبه منطقه : ۱۱۱۸۷
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۲۵۴۶۸ – رتبه منطقه : ۶۳۹۲

 

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور – البرز – دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۱۷۹۸۳ – رتبه منطقه :۵۲۲۲
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۲۵۳۸۶ – رتبه منطقه : ۱۱۷۹۹
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۲۵۳۸۶ – رتبه منطقه : ۱۱۷۹۹

 

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور – بابل – دانشگاه علوم پزشکی بابل >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۱۴۰۰۵ – رتبه منطقه : ۴۱۵۲
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۱۷۴۷۱ – رتبه منطقه : ۸۲۳۰
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۲۱۵۶۵ – رتبه منطقه : ۵۲۷۹

 

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور – کرمانشاه – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۲۷۶۲۸ – رتبه منطقه : ۷۷۹۱
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۱۹۷۶۲ – رتبه منطقه :۹۲۶۹
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۲۱۲۴۹ – رتبه منطقه : ۵۱۹۱

 

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور ۹۷ – اراک – دانشگاه علوم پزشکی اراک >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۲۳۳۱۴ – رتبه منطقه : ۶۶۹۵
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۲۹۹۱۴ – رتبه منطقه : ۱۳۸۱۸
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۱۹۱۹۸ – رتبه منطقه : ۴۶۲۸

 

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور – همدان – دانشگاه علوم پزشکی همدان >>

 • منطقه ۱ -اطلاعات در دسترس نیست
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۲۰۵۲۶ – رتبه منطقه : ۹۶۱۸
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۲۳۳۱۴ – رتبه منطقه : ۵۷۷۵

 

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور – زنجان – دانشگاه علوم پزشکی زنجان >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۱۹۸۶۵ – رتبه منطقه : ۵۷۴۳
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۲۹۴۳۵ – رتبه منطقه : ۱۳۵۹۹
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۲۷۹۱۱ – رتبه منطقه : ۷۱۴۶

 

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور – کاشان – دانشگاه علوم پزشکی کاشان >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۱۶۹۱۷ – رتبه منطقه : ۴۹۳۴
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۲۳۴۱۸ – رتبه منطقه : ۱۰۸۹۶
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۲۲۰۴۵ – رتبه منطقه : ۵۴۰۳

 

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور ۹۷ – سمنان – دانشگاه علوم پزشکی سمنان >>

 • منطقه ۱ : رتبه کشوری : ۲۵۱۵۸ – رتبه منطقه : ۷۱۶۷
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۳۶۴۸۵ – رتبه منطقه : ۱۶۷۱۵
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۶۳۷۸۵ – رتبه منطقه : ۱۸۴۵۹

 

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور – قزوین – دانشگاه علوم پزشکی قزوین >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۳۴۱۷۶ – رتبه منطقه : ۹۴۸۵
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری :  ۲۱۵۶۵- رتبه منطقه : ۱۰۰۸۲
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۲۲۵۸۸ – رتبه منطقه : ۵۵۶۸

 

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور – یاسوج – دانشگاه علوم پزشکی یاسوج >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۱۹۹۵۷ – رتبه منطقه : ۵۷۶۷
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۳۳۶۱۳ – رتبه منطقه : ۸۸۳۵
 • منطقه ۳ : اطلاعات در دسترس نیست

 

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور – خراسان شمالی – دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۲۳۶۶۱ – رتبه منطقه : ۶۷۸۷
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۲۷۳۲۰ – رتبه منطقه : ۱۲۶۴۵
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۲۵۹۷۴ – رتبه منطقه : ۶۵۵۲

 

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور – تبریز – دانشگاه علوم پزشکی اردبیل >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۱۷۷۴۴ – رتبه منطقه : ۵۱۶۳
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۱۵۴۵۸ – رتبه منطقه : ۷۳۱۹
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۱۸۱۰۸ – رتبه منطقه : ۴۳۲۷

 

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور ۹۷ – اهواز – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور>>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۲۳۰۳۹ – رتبه منطقه : ۶۶۱۵
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۷۶۱۳۹ – رتبه منطقه : ۳۳۹۶۵
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۳۱۲۸۰ – رتبه منطقه : ۸۱۵۲

 

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور – بوشهر – دانشگاه علوم پزشکی بوشهر >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۲۶۳۶۳ – رتبه منطقه : ۷۴۷۷
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۲۶۵۲۰ – رتبه منطقه : ۱۲۲۹۶
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۳۴۷۸۵ – رتبه منطقه : ۹۱۹۱

 

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور – گلستان – دانشگاه علوم پزشکی گرگان >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۱۹۳۱۹- رتبه منطقه : ۵۶۰۳
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۳۰۲۵۹ – رتبه منطقه : ۱۳۹۶۸
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۲۸۶۶۴ – رتبه منطقه : ۷۳۸۲

 

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور – لرستان – دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۲۸۴۵۴ – رتبه منطقه : ۷۹۹۴
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۳۲۲۵۶ – رتبه منطقه : ۱۴۸۴۶
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۳۳۴۹۷ – رتبه منطقه : ۸۸۰۱

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور ۹۷ – ایلام – دانشگاه علوم پزشکی ایلام >>

 • منطقه ۱ – اطلاعات در دسترس نیست
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۲۱۵۶۵ – رتبه منطقه : ۱۰۰۸۲
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۳۲۳۲۲ – رتبه منطقه : ۸۴۴۶

 

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور – کردستان – دانشگاه علوم پزشکی کردستان-سنندج >>

 • منطقه ۱ – اطلاعات در دسترس نیست
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۲۲۹۷۱ – رتبه منطقه : ۱۰۶۹۶
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۳۶۹۳۴ – رتبه منطقه : ۹۸۳۷

 

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور – رفسنجان – دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان >>

 • منطقه ۱ – اطلاعات در دسترس نیست
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۳۵۳۳۲ – رتبه منطقه : ۱۶۲۱۱
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۳۶۳۳۵ – رتبه منطقه : ۹۶۵۶

 

آخرین رتبه قبولی پرستاری کنکور ۹۷ – زاهدان – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان >>

 • منطقه ۱ -رتبه کشوری : ۱۳۹۶۲ – رتبه منطقه : ۴۱۴۰
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۲۷۷۸۰ – رتبه منطقه : ۱۲۸۵۶
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۳۹۸۵۹ – رتبه منطقه : ۱۰۷۳۸
Rate this post
0
برچسب ها :
نویسنده مطلب کنکور مگ
کنکور مگ ؛ اولین مجله اینترنتی کنکور در زمینه جزوه کنکور و درسی ، گام به گام و حل المسائل ، آزمون های آزمایشی ، دانلود سوالات کنکور ، مشاوره کنکور و انتخاب رشته و جمع بندی کنکور می باشد .

بدون دیدگاه