تراز و آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور ۹۷ – براساس منطقه و دانشگاه

5 روز پیش
آخرین رتبه و تراز قبولی رشته دندان پزشکی کنکور 97 در تمامی دانشگاه ها و مناطق

تراز و آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور ۹۷

 

کنکور مگ ؛ تراز و آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور ۹۷ : هواره آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی و حداقل درصد قبولی رشته دندان پزشکی برای داوطلبان تجربی اهمیت ویژه ای داشته است. رشته دندان پزشکی هم مانند دیگر رشته های پزشکی یکی از پر طرفدار ترین متقاضیان را در کنکور سراسری تجربی دارد.

توجه : شما می توانید با مراجعه به صفحه ویژه انتخاب رشته کنکور ۹۸ از تراز و اخرین رتبه قبولی سایر رشته های تجربی مطلع شوید.

در اینجا ما برای شما اخرین رتبه قبولی رشته دندان پزشکی کنکور ۹۷ روزانه را به تفکیک شهر و منطقه کنکور تقسیم بندی کرده ایم شما می توانید با مراجعه به صفحه “آخرین رتبه قبولی رشته های مختلف در کنکور ۹۷” آخرین رتبه قبولی در رشته مدنظر خود را سوال کنید.

 

توجه : رتبه های اعلام شده آخرین رتبه های در دسترس می باشد. شما می توانید حدود رتبه برای قبولی در رشته داندان پزشکی در شهر مد نظر خود را به دست بیاورید.

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور – تهران – دانشگاه شهید بهشتی >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۴۳۵ – رتبه منطقه : ۱۶۴
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۱۱۸۱ – رتبه منطقه : ۵۷۸
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۱۰۶۸ – رتبه منطقه : ۱۶۷

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور – تهران – دانشگاه علوم پزشکی >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۶۱۰ – رتبه منطقه : ۲۱۷
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۹۲۸ – رتبه منطقه : ۴۵۳
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۵۴۸ – رتبه منطقه : ۸۱

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور – مشهد – دانشگاه علوم پزشکی مشهد >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۱۱۹۳ – رتبه منطقه : ۴۱۵
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۱۱۵۵ – رتبه منطقه : ۵۶۹
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۹۷۲ – رتبه منطقه : ۱۵۲

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور – اصفهان – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۱۱۶۵ – رتبه منطقه : ۴۰۵
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۱۷۶۲ – رتبه منطقه : ۸۶۲
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۳۶۴۴ – رتبه منطقه : ۶۸۰

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور ۹۷ – تبریز – دانشگاه علوم پزشکی تبریز >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۱۳۴۶ – رتبه منطقه : ۴۵۹
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۱۳۹۹ – رتبه منطقه : ۶۸۳
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۱۹۷۵- رتبه منطقه : ۳۴۰

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور – قم – دانشگاه علوم پزشکی قم >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۲۸۳۳ – رتبه منطقه : ۹۱۴
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۲۷۶۸ – رتبه منطقه : ۱۳۷۸
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۴۰۸۰ – رتبه منطقه : ۷۵۴

 

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور – گیلان – دانشگاه علوم پزشکی گیلان-رشت >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۲۴۳۱ – رتبه منطقه : ۷۹۶
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۲۵۶۲ – رتبه منطقه : ۱۲۷۰
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۳۵۹۶ – رتبه منطقه : ۶۷۱

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور – شیراز – دانشگاه علوم پزشکی شیراز >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۱۲۳۹ – رتبه منطقه : ۴۲۶
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۱۲۱۹ – رتبه منطقه : ۵۹۹
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۱۸۷۷ – رتبه منطقه : ۳۲۱

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور ۹۷ – یزد – دانشگاه علوم پزشکی یزد >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۲۱۴۱ – رتبه منطقه : ۷۱۹
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۲۲۹۷ – رتبه منطقه : ۱۱۳۱
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۴۳۲۳ – رتبه منطقه : ۸۱۸

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور – مازندران – دانشگاه علوم پزشکی مازندران-ساری >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۱۸۸۱ – رتبه منطقه : ۶۴۳
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۲۴۲۸ – رتبه منطقه : ۱۱۹۹
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۴۵۶۵ – رتبه منطقه : ۸۶۹

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور – بیرجند – دانشگاه علوم پزشکی بیرجند >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۳۴۹۰ – رتبه منطقه : ۱۱۱۳
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۳۵۰۱ – رتبه منطقه : ۱۷۳۴
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۳۰۷۵ – رتبه منطقه : ۵۶۷

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور – ارومیه – دانشگاه علوم پزشکی ارومیه >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۲۱۰۶ – رتبه منطقه : ۷۰۲
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۱۸۷۳ – رتبه منطقه : ۹۱۳
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۲۴۳۶- رتبه منطقه : ۴۳۷

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور ۹۷ – کرمان – دانشگاه علوم پزشکی کرمان >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۲۵۸۷ – رتبه منطقه : ۸۳۸
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۲۸۰۳ – رتبه منطقه : ۱۳۹۵
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۲۹۴۷ – رتبه منطقه : ۵۴۰

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور – البرز – دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۱۵۴۸ – رتبه منطقه : ۵۳۳
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۱۹۱۶ – رتبه منطقه : ۹۳۶
 • منطقه ۳ : اطلاعات در دسترس نیست

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور – بابل – دانشگاه علوم پزشکی بابل >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۲۰۳۷ – رتبه منطقه : ۶۸۶
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۲۰۵۸ – رتبه منطقه : ۱۰۰۴
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۲۶۵۴ – رتبه منطقه : ۴۷۹

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور – کرمانشاه – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۱۳۳۱ – رتبه منطقه : ۴۵۲
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۲۹۹۳ – رتبه منطقه : ۱۴۸۷
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۲۷۴۹ – رتبه منطقه : ۴۹۹

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور ۹۷ – اراک – دانشگاه علوم پزشکی اراک >>

 • منطقه ۱ – اطلاعات در دسترس نیست
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۲۹۳۴ – رتبه منطقه : ۱۴۵۳
 • منطقه ۳ : اطلاعات در دسترس نیست

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور – همدان – دانشگاه علوم پزشکی همدان >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۲۲۵۴ – رتبه منطقه : ۷۵۲
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۲۶۳۶ – رتبه منطقه : ۱۳۱۰
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۲۹۲۸ – رتبه منطقه : ۵۳۴

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور – زنجان – دانشگاه علوم پزشکی زنجان >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۱۴۳۰ – رتبه منطقه : ۴۹۵
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۲۶۹۱ – رتبه منطقه : ۱۳۴۱
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۵۴۶۹ – رتبه منطقه : ۱۰۶۲

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور – کاشان – دانشگاه علوم پزشکی کاشان >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۱۴۲۸ – رتبه منطقه : ۴۹۴
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۲۰۱۳ – رتبه منطقه : ۹۸۳
 • منطقه ۳ : اطلاعات در دسترس نیست

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور ۹۷ – سمنان – دانشگاه علوم پزشکی سمنان >>

 • منطقه ۱ : اطلاعات در دسترس نیست
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۲۳۲۵ – رتبه منطقه : ۱۱۴۷
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۶۰۹۰ – رتبه منطقه : ۱۲۱۴

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور – قزوین – دانشگاه علوم پزشکی قزوین >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۱۹۰۸ – رتبه منطقه : ۶۵۰
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۲۱۱۱- رتبه منطقه : ۱۰۳۴
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۴۷۹۵ – رتبه منطقه : ۹۱۳

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور – یاسوج – دانشگاه علوم پزشکی یاسوج >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۳۲۴۷ – رتبه منطقه : ۱۰۲۴
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۳۵۱۲ – رتبه منطقه : ۱۷۴۰
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۳۷۹۶ – رتبه منطقه : ۶۲۳

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور – خراسان شمالی – دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۲۹۳۴ – رتبه منطقه : ۹۴۴
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۲۹۵۶ – رتبه منطقه : ۱۴۶۴
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۳۰۵۶ – رتبه منطقه : ۵۶۲

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور – تبریز – دانشگاه علوم پزشکی اردبیل >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۳۰۴۵ – رتبه منطقه : ۹۶۹
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۲۹۴۷ – رتبه منطقه : ۱۴۵۹
 • منطقه ۳ : اطلاعات در دسترس نیست

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور ۹۷ – اهواز – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور>>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۳۴۰۰ – رتبه منطقه : ۱۰۸۱
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۳۵۱۹ – رتبه منطقه : ۱۷۴۴
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۴۸۴۱ – رتبه منطقه : ۹۲۴

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور – بوشهر – دانشگاه علوم پزشکی بوشهر >>

 • منطقه ۱ – اطلاعات در دسترس نیست
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۲۶۹۱ – رتبه منطقه : ۱۳۴۱
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۳۱۷۰ – رتبه منطقه : ۵۹۱

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور – گلستان – دانشگاه علوم پزشکی گرگان >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۲۷۸۰ – رتبه منطقه : ۸۹۳
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۲۹۷۳ – رتبه منطقه : ۱۴۷۴
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۴۸۱۵ – رتبه منطقه : ۹۱۷

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور – لرستان – دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۳۴۳۷ – رتبه منطقه : ۱۰۹۵
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۴۰۵۸ – رتبه منطقه : ۲۰۲۷
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۵۵۵۳ – رتبه منطقه : ۱۰۸۰

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور – هرمزگان – دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۳۵۷۲ – رتبه منطقه : ۱۱۴۳
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۳۶۷۴ – رتبه منطقه : ۱۸۲۲
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۴۵۱۹ – رتبه منطقه : ۸۶۰

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور ۹۷ – ایلام – دانشگاه علوم پزشکی ایلام >>

 • منطقه ۱ – اطلاعات در دسترس نیست
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۴۵۸۲ – رتبه منطقه : ۲۲۶۷
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۲۹۱۳ – رتبه منطقه : ۵۲۹

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور – کردستان – دانشگاه علوم پزشکی کردستان-سنندج >>

 • منطقه ۱ – رتبه کشوری : ۳۱۱۱ – رتبه منطقه : ۹۹۱
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۳۱۵۰ – رتبه منطقه : ۱۵۶۳
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۳۷۸۲ – رتبه منطقه : ۷۰۰

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور – رفسنجان – دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان >>

 • منطقه ۱ – اطلاعات در دسترس نیست
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۳۷۱۱ – رتبه منطقه : ۱۸۴۱
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۴۲۴۸ – رتبه منطقه : ۷۹۴

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی کنکور ۹۷ – زاهدان – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان >>

 • منطقه ۱ – اطلاعات در دسترس نیست
 • منطقه ۲ : رتبه کشوری : ۴۲۸۲ – رتبه منطقه : ۲۱۲۳
 • منطقه ۳ : رتبه کشوری : ۴۷۷۱ – رتبه منطقه : ۹۰۹

 

توجه : هم چنین شما می توانید با مراجعه به صفحه “آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری” در وبسایت ایران مشاور یا صفحه “رتبه لازم برای قبولی رشته دندانپزشکی کنکور ۹۸ – ۹۹” در وبسایت مشاور گروپ از اطلاعات بیشتری در این خصوص برخوردار شوید .

Rate this post
0
برچسب ها :
نویسنده مطلب کنکور مگ
کنکور مگ ؛ اولین مجله اینترنتی کنکور در زمینه جزوه کنکور و درسی ، گام به گام و حل المسائل ، آزمون های آزمایشی ، دانلود سوالات کنکور ، مشاوره کنکور و انتخاب رشته و جمع بندی کنکور می باشد .

بدون دیدگاه